ZEOS

Địa chỉ IP của bạn: 35.153.166.111
Độ phân giải màn hình:x

Website đã chạy được 606 ngày

Thiện - Công Nghệ Thông Tin

Trang web chia sẻ kinh nghiệm đọc, học tập, làm việc và giảng dạy của bản thân nhằm giúp mọi người có duyên ghé thăm thì có tư liệu để học tập, nghiên cứu.
Site Map Contacts Home
Hide ad unit

ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP

QUẢNG CÁO

Advertising

BÌNH CHỌN

Bạn thích Hệ thống quản lý nội dung hay CMS (Content Management System) nào

Các khảo sát khác...

QUẢNG CÁO

Advertising

THẺ

QUẢNG CÁO

Advertising

THỐNG KÊ

{siteinfo} {prostats} {online}
{referer}
ThienCNTT » Sách » Tài liệu ôn thi Khoa học máy tính - ĐH KHTN
AuthorAuthor: admin | DateDate: 27-03-2021, 11:19

Đề cương các môn năm 2021

 1. Toán rời rạc: https://sdh.hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/de_cuong_toan_roi_rac_2014-moi.pdf
 2. Thuật toán: https://sdh.hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mon-CS-TIn-hoc-co-so-KHMT-2020.doc
 3. Tiếng Anh: https://sdh.hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/2019-cau-truc-de-thi-mon-tieng-Anh-TS-SDH.pdf

Tài liệu

I. Môn cơ bản - Toán

 1. K.Rosen, Discrete mathematics and its Applications, McGrawHill Book Co, 1991 (Bản dịch tiếng Việt Toán học rời rạc ứng dụng trong Tin học, NXB KH Kỹ thuật, NXB Thống Kê). - SÁCH TIẾNG ANH - SOLUTION - SÁCH TIẾNG VIỆT
 2. R.P.Grimaldi, Addison-Wesley, Discrete and Combinatorial Mathematics, 1994 - SÁCH TIẾNG ANH - SOLUTION
 3. Nguyễn Hữu Anh, Toán rời rạc, Nhà xuất bản Giáo Dục, 1999 - TẢI SÁCH - Một phiên bản khác
 4. K.Ross , Discrete mathematics
 5. J. Vélu, Dunod, Méthodes mathématiques pour l’informatique, 1989
 6. Hoàng Tụy, Đồ thị hữu hạn và các ứng dụng trong vận trù học, NXB KH Xã hội Hà Nội, 1964
 7. Phan Đình Diệu, Lý thuyết Automat hữu hạn và thuật toán, NXB ĐHTHCH, Hà Nội, 1977
 8. Một số Course tham khảo thêm: Course 1, Course 2, Course 3, Course 4, 

II. Môn cơ sở - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 1. Robert Sedgewick, Algorithms, Addison-Wesley Longman, 1988. (Có bản dịch tiếng Việt – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật) - SÁCH TIẾNG ANH - SOLUTION - SÁCH TIẾNG VIỆT (Phần 1 - Phần 2)
 2. Mark Allen Weiss, Data structures & Algorithm Analysis in C++, Addison-Wesley, 1999 - SÁCH TIẾNG ANH - SOLUTION - SÁCH TIẾNG VIỆT
 3. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction to Algorithms, The MIT Press, McGraw-Hill, 2001 (Second Edition). (Có bản dịch tiếng Việt – Nhà xuất bản Thống kê) - SÁCH TIẾNG ANH - SOLUTION - SÁCH TIẾNG VIỆT
 4. Giải thuật và lập trình (Lê Minh Hoàng) - TẢI SÁCH
 5. The Algorithm Design Manual - TẢI SÁCH
 6. http://users.cs.fiu.edu/~weiss/
 7. http://users.cs.fiu.edu/~weiss/dsaa_c++4/code/
 8. https://github.com/Mcdonoughd/CS2223
 9. https://notendur.hi.is/mbh6/html/_downloads/
 10. http://www.cs.ucr.edu/~acald013/public/tmp/
 11. https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1
 12. https://www.coursera.org/learn/algorithms-part2
 13. https://www.youtube.com/watch?v=gZV5jVF8lJ8

III. Tiếng Anh
Dear visitor, you went to the site as unregistered user. We encourage you to register or enter the site under your name.

Thêm bình luận

Name:*
E-Mail:*
Security Code
Enter Code:*
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.