ZEOS

Địa chỉ IP của bạn: 3.235.40.122
Độ phân giải màn hình:x

Website đã chạy được 1154 ngày

Thiện - Công Nghệ Thông Tin

Trang web chia sẻ kinh nghiệm đọc, học tập, làm việc và giảng dạy của bản thân nhằm giúp mọi người có duyên ghé thăm thì có tư liệu để học tập, nghiên cứu.
Site Map Contacts Home
Hide ad unit

ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP

QUẢNG CÁO

Advertising

BÌNH CHỌN

Bạn thích Hệ thống quản lý nội dung hay CMS (Content Management System) nào

Các khảo sát khác...

QUẢNG CÁO

Advertising

THẺ

QUẢNG CÁO

Advertising

THỐNG KÊ

{siteinfo} {prostats} {online}
{referer}
ThienCNTT » Các qui định của trang web

Quy tắc chung trên trang web

Quy tắc ứng xử trên trang web:

Các rất nhiều thành viên có suy nghĩ, quan điểm, tôn giáo khác nhau nhưng cùng truy cập, thảo luận trên trang web. Vì vậy, chúng tôi muốn cộng đồng này giao tiếp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau nên chúng tôi yêu cầu bạn đọc các quy tắc sau.

Đầu tiên, bạn phải tôn trọng tất cả các thành viên khác của trang web. Nghiêm cấm các hành vi xúc phạm, tấn công cá nhân các thành viên khác. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với Quản trị viên hoặc Người điều hành (sử dụng tin nhắn cá nhân). Quyết định của Quản trị viên là quyết định cuối cùng trong những vấn đề này. Chúng tôi nghiêm cấm các hành vi phân biệt chủng tộc, tôn giáo và chính trị. Cảm ơn sự thấu hiểu của bạn và mong muốn làm cho trang web của chúng tôi lịch sự và thân thiện hơn.

Những hành động sau đây bị nghiêm cấm:

- Đăng các bài viết hoặc bình luận không liên quan đến nội dung của bài viết hoặc bối cảnh thảo luận
- Xúc phạm hoặc đe dọa các thành viên khác
- trong các bình luận, những biểu hiện chứa đựng sự thô tục, làm mất phẩm giá con người, kích động hận thù dân tộc đều bị cấm
- quảng cáo bất kỳ hàng hóa và dịch vụ, tài nguyên, phương tiện hoặc sự kiện nào khác không liên quan đến nội dung của bài viết

Hãy tôn trọng lẫn nhau để trò chuyện và bày tỏ suy nghĩ, thảo luận về chủ đề mọi người cùng quan tâm. Ban quản trị có quyền xóa tất cả hoặc một phần bình luận nếu chúng không đáp ứng các yêu cầu này.

Nếu bạn vi phạm các quy tắc, bạn có thể sẽ bị cảnh báo. Trong một số trường hợp, lệnh cấm có thể được đưa ra mà không báo trước. Đối với các câu hỏi về việc xóa lệnh cấm, hãy viết thư gửi Ban quản trị.

Xúc phạm bởi quản trị viên hoặc người điều hành cũng bị cấm - Hãy tôn trọng thành quả lao động của người khác.